木
19 November 2018 @ 01:26 pm
Lielummānija vai dzīves jēga?  
Manas dzīves mērķis ir atbrīvot visas dzīvās būtnes no visām problēmām un visiem to cēloņiem un nest visām būtnēm laimi un mieru.