木
01 August 2018 @ 11:49 pm
 
"Novērojot māksliniekus tuvplānā, atklājas, ar kādu atdevi tie patiesībā strādā! Tā vienmēr ir sarežģīta kombinācija starp skaidru pārliecību par savu sakāmo un milzīgu ieguldītā darba apjomu. Pat tie mākslinieki, kuri šķiet esam pēdējie sliņķi, parasti tādi nemaz nav.

Mauricijs Katelāns visiem zināms kā totāls slaists, bet tas čalis strādā nepārtraukti! Viņš ceļas sešos no rīta, nopeld simt apļus baseinā un astoņos ir atpakaļ pie darba galda; darba dienās viņš nelieto ne pilītes alkohola. Katelānam amats ir rokā! Vismaz bija tad, kad sevi vēl dēvēja par mākslinieku...

Talants ir mistificēts; tas ir romantisks jēdziens. Uz veiksmīgu mākslinieku drīzāk attiecināma ticība saviem spēkiem savienojumā ar neatlaidīgu darbu. Jebkuram māksliniekam atradīsies talants kādā jomā, jo mākslas spektrs ir ārkārtīgi plašs. Izrādīsies, ka, pat nemākot zīmēt, tu vari atrast veidus, kā likt citiem to darīt savā vietā – kā to dara Hērsts un Kūns. Neviens no viņiem nav meistarīgs zīmētājs, bet viņi zina, kā savas idejas konceptualizēt un izpildīt caur citu rokām. Viņi ir atraduši veidu, kā radīt mākslu, izmantojot sev piemītošos talantus."

Sāra Torntone