木
21 December 2007 @ 01:39 am
bet gribas ēst. un tās ir citas emocijas  
Dostojevska nihilisti – zābaki ir svarīgāki par Puškinu; ne katram ir individuālā brīvība ir pirmā nepieciešamība