木
02 July 2007 @ 04:05 am
nenāk miegs  
Pašlaik manī strīds starp brīvajiem relatīvistiem, zinātniekiem, filozofiem un ticīgajiem.
un te rīta szejolis:

Būs laikam skaisti saprast, kur tu esi
Ar zemes nepilnīgo aci veroties
Uz viegli iedzelteno dienas pusi
Būs laikam viegli saprast, kur tu esi
Kaut dienas augustā jau metas vēsas
No rītiem krēslas spalvām ceļoties
Cik tomēr skaisti saprast, kur tu esi
Kad tavas dienas lapu aizšķir Dievs

M. Salējs

p.s. rīt jādodas ceļā
 
 
木
02 July 2007 @ 05:08 pm
J.S. Mill, On Liberty  
Savā slavenajā esejā viņš paziņo:
ja indivīdam netiek ļauts dzīvot tā, kā viņš vēlas, "tajā (savas uzvedības) daļā, kas skar "vienīgi viņu pašu", civilizācija nevar attīstīties; patiesība, kurai trūkst ideju brīvā tirgus, nespēs tikt gaismā; neatliks telpas spontānai iedvesmai, oriģinalitātei, ģenialitātei, garīgai enerģijai, morālai drosmei. Sabiedrību nospiedīs "kolektīvās viduvējības" svars. Visu, kas ir bagātīgs un daudzveidīgs, saspiedīs druskās paražas svars, cilvēku pastāvīgā tieksme uz viduvējību, kas atražo tikai "apvītušas" spējas, "apspiestus un nomāktus" cilvēkus, "mazattīstītus pundurus". "Pagānu pašapliecināšanās" ir tikpat vērta, cik "kristiešu pašnoliegšanās". "Visus aplamos soļus, kurus (cilvēks) droši vien spers, par spīti padomiem un brīdinājumiem, daudzkārt pārspēs tas ļaunums, kas veidosies, ja cilvēks ļaus citiem sev uzspiest to, kas, viņuprāt, šim cilvēkam ir vislabākais." Draudēt civēkam ar vajāšanu, ja viņš nepakļausies dzīvei, kurā nevar izvēlēties savus mērķus, aizvērt viņa priekšā visas durvis, atstājot tikai vienas, vienalga, cik lieliska aina aiz tām pavērtos un cik labvēlīgi motīvi būtu šāda iekārtojuma autoriem, nozīmē grēkot pret patiesību, ka viņš ir cilvēks, būtne ar savu paša dzīvi.

un tā viņi visi šeit muld, bet nekas tik un tā jau nemainīsies (vismaz pagaidām nav mainījies)
Tags:
 
 
Current Music: Speedy J - Balk Acid
 
 
木
02 July 2007 @ 05:29 pm
 
krievu kritiķis Beļinskis: ja citiem brīvību nedod, - ja maniem brāļiem jāpaliek nabadzībā, nolaistībā un važās, - tad es negribu to arī sev; tad es atgrūžu to ar abām rokām un daudz labprātāk dalos savā liktenī ar viņiem.
Tags: