木
04 April 2007 @ 08:02 pm
MĒRIS  
Tikai tad, ja tu esi iedzīvojie snāvē, ir iespējams uzrakstīt un saprast tādu grāmatu kā "Mēris". Tieši tāpēc lasot, man ar to sajūtas ir tik radniecīgas, it kā runātos ar Kamī, it kā es pati to būtu uzrakstījusi ar savām asinīm.
 
 
木
04 April 2007 @ 09:38 pm
daudz kas aizmirstas  
Iepazīstot citus, nedrīkst aizmirst savu pasauli, tā arī jāsargā, lai neaizietu bojā ar manu būtību. Bez tās es vairs neprotu dzīvot.