木
26 March 2007 @ 06:54 pm
muļķi  
fragments no intervijas ar Jaani Jurkaanu

- Esi kādu korumpantu pieķēris pie rokas?

- Kā var noķert mitrumu gaisā? Bet es esmu pārliecināts, par to runā arī starptautiskās organizācijas, ka politika, kas pārstāvēta Saeimā, ir nopirkta. Kāpēc tik lielas summas tiek ziedotas partijām? Kāpēc sabiedrībā pazīstami cilvēki iesaistās politiķu slavināšanā? Pat baznīca iesaistās šajā netīrajā pasākumā - politikā. Kad redzu, ka katoļu kardināls stāv piketā, tad saprotu, ka something is definitely wrong (Kaut kas patiešām nav kārtībā. - Angļu val.). Es to saku kā katolis, man ir nelabi no tā! Es gribētu, lai pasaulē ir vismaz dažas vietas, kurās ieejot nejustu politikas smaku. Turklāt es runāju par jebkuru baznīcu. Arī par pareizticīgajiem, arī par luterāņiem. Vai tad Vanags šajā ziņā ir labāks par Pujatu? Nē, taču! Tad man jāteic: « Shit happens.» (Sūdi notiek. - Angļu val.) Un vissliktākais, ka shit happens baznīcā. Bet baznīcā shit nedrīkst notikt, jo baznīca ir svēta vieta. Taču mācītāji tagad, redz, sēž partiju kongresos.