木
17 December 2006 @ 08:53 pm
 
Dažreiz tēvs mani paņēma klēpī un nemierīgi ilgi pētīja manu ārieni. „Deguns, kā līdz šim – mans – dzirdēju, kā viņš čukstēja. „Paldies Dievam! Taču šeit acīs... un ausīs... nabaga bērniņš!”