John Doe's Journal [entries|friends|calendar]
John Doe

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[04 May 2005|11:50am]
tavu acu kontaktlēcas
manu pirkstu pūderkrēms
1 comment|post comment

[07 Dec 2004|11:38pm]
groži atnākuši
vaļā
ziema aizgājusi
ciet
visa dzīve
maltā gaļā
nepāriet
un nepāriet
1 comment|post comment

[22 Sep 2004|01:17am]
sakrāli atver krāteri
traumas izrietas karjerā
akrila krēpas sakrājas
jau pašā pirmajā barjerā
post comment

[16 Sep 2004|04:09pm]
ieplaisātu vēju logā
pārvērtēju dzīvi krogā
dzerot tēju
post comment

[07 Sep 2004|08:43pm]
krēms, kas izlīdzina šaubas
žilete uz bezgalību
mitras salvetes, kas noņem
kosmētisko atbildību
post comment

[31 Aug 2004|11:12am]
deviņas trešdaļas
visa, ko domāju
paskrien man garām
uz ielas
1 comment|post comment

[28 Aug 2004|02:33am]
reizēm atkal viss ko teicu
viss ko teicu kājām gaisā
2 comments|post comment

[17 Aug 2004|09:54pm]
atradu!
atradu!
nedzird
5 comments|post comment

[11 Aug 2004|01:25pm]
esi par drakulu
man jau tavs sakodiens
tuvs
2 comments|post comment

[04 Aug 2004|02:16pm]
nopietnos papīros
paraksties vienīgi
tikai ar zīmuli

agrāk tā nebija
dzīve nav gumija
3 comments|post comment

[04 Aug 2004|01:55pm]
es arī gribētu būt
post comment

[02 Jun 2004|01:54am]
pārdomu trešdaļa piesita kanti
pārmeta pateikto tiltu pār vanti
atrada septītās atmodas strēmeles
izdzēra tukšu gan mūsu gan mēmeli
valgundes pilsdrupas iemina grāvī
esmu uz skriešanu, kāpēc tu stāvi?
kāpēc tu nesaki "paldies" un "piedodi"
kāpēc tu visam, kas pagadās, pierodi
atmiņu stabules, nodomu atmatas
stopiņu pagasta drēzdenes krāsmatas
krēmkrāsas debesīs mieru tev nenesīs
izpletņlēcējs, maziņš un izpleties
post comment

[07 Mar 2004|11:42pm]
tavu acu ēnas
draudīgas un lēnas
pieskaras pie sejas
esmu pāri ielai
ārprātīgi lielai
diletants no dzejas
3 comments|post comment

[07 Mar 2004|11:42pm]
nezinu, kālab šīs
klimata izmaiņas
atverot vēstuli
atkal līs
3 comments|post comment

[29 Jan 2004|10:12am]
dieva nav
dikti jau
noskumis
debess jums
2 comments|post comment

[16 Jan 2004|10:56pm]
vietas došana
vārda ņemšana
gaismas aušana
neatļaušana
post comment

[13 Jan 2004|10:56pm]
noglaudu gliemezi
noglaudu gliemezi
lipīgas plaukstas
tukšas un aukstas
nevis tā, kā jūs padomājāt
post comment

[23 Dec 2003|01:37am]
tā kā no bērnības
tā kā no tiesas
tā kā no vēja
raudu
1 comment|post comment

[24 Oct 2003|01:14am]
portfelim atslēga
kodu aizmirsu
noliku stūrī, ilgi vēroju
ņēmu un izmetu
post comment

[12 Oct 2003|10:47pm]
esmu pieticīgs,
man vispār
vajag tikai vienu
to, kas pieder tev
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]