denucis ([info]denucis) wrote on August 14th, 2009 at 02:16 am
wtf?
Es katru dienu izjūūtu tādu greizsirdību, turklāt tāda cilvēka dēļ, kurš nemaz nav mans. Nekādā ziņā. :| bet tāpat man nepatīk, ka viņš spēlējas ar citiem. jā.

bet vispār man iet labi.

Man ir jaukākās PZ kopš neatceros cik seniem laikiem ^_____^ ICē ir forša vieta. jā.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: