denucis ([info]denucis) wrote on August 9th, 2009 at 08:11 pm
Man mīlestības dēļ vairāk ir nācies ciest un skumt, nekā baudīt un priecāties..

Protams, ka tā laime un bauda ir tā vērta, taču... dažreiz mirkļos, kad tu saproti, ka tava dvēsele ir tik izpostīta, tad es pat vairs nezinu, vai tie neilgie eiforijas mirkļi ir tā visa vērti.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: