denucis ([info]denucis) wrote on August 9th, 2009 at 08:01 pm
Jā..

Es to saprotu, bet man nesanāk nesākt tēlot, jo man liekas, ka tāda kāda es esmu - es viņai noteikti nepatikšu.

Labi.

Man brauc ciet.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: