denucis ([info]denucis) wrote on August 9th, 2009 at 07:43 pm
Patikšanas lietas..
Ja kaut kas nakas grūti, tad tas ir viens iemesls vairāk, lai to izdarītu.
/Aksels Munte/

Varbūt es viņai nepatīku, jo es tik ļoti cenšos patikt? Būt tāda, kādu man liekas viņa gribētu mani redzēt [ bet droši vien, ka viņa negribētu vispār mani redzēt. nekādu ], bet es neesmu es.

Varbūt atbilde uz visu slēpjas iekavās un man nekad nav lemts..

Viss mainās, viss atkārtojas, viss attīstas.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: