Anna. ([info]esha) wrote on August 7th, 2009 at 07:21 pm
manas tantes dara riebīgi. viņas paprasa man manu viedokli, bet pēc tam to apgāž pa savam, paziņojot, ka vainīgs mans pieredzes trūkums un jaunības maksimālisms.
manuprāt, vainīga ir viņu vecmeitas pārliecība.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: