denucis ([info]denucis) wrote on August 5th, 2009 at 03:04 am
Viela pārdomām. Man.
Redzot kādas problēmas, sirdssāpes un vēl visvisādus sūdus rada alkahols maniem tuvākajiem, es sāku aizdomāties, vai es arī saviem tuvākajiem nākotnē neradīšu sāpes tādēļ.

--

Offtopiks - es gribu uz Placebo. Ļoti.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: