denucis ([info]denucis) wrote on July 31st, 2009 at 09:15 pm
Mans saprašanas ilgums ir sākums tavējai..
Dažreiz vajag tikai dažas frāzes un īsto mūziku, lai tu justos krietni labāk :) I feel a little bit happy. Paldies Santai par Mielavu :)
Tie vārdi ir vienkārši... manējie.



Mans alfabēta sākums
Ir beigas Tavējam,
Ja,neatrodot vārdus,
Mēs tomēr runājam.
Un neatklātās domas
Ir tikai pārpratums
Uz lielā, platā ceļa
Vien aplams sastrēgums.

Mans saprašanas ilgums
Ir sākums Tavējai,
Pat mūžs var būt par īsu,
Lai kļūtu savējais.
Un nepasniegtās rokas
Ir tikai pārpratums,
Pat tad, ja Tu vēl domā,
Tas nenotiek ar mums.

Mans sirdsapziņas tilpums
Ir piliens Tavējai.
Vai tiešām jāļauj nokrist
Tai zvaigznei pēdējai?
Un pat, ja neredzētu
Vairs neviens neko,
Mēs uzmeklētu rokas
Uz valsi pēdējo.

 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: