friends [entries|archive|friends|userinfo]
deniss

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 22nd, 2018|01:35 pm]

watt
"Proof [...] was provided in 2016, when a Berlin court ruled that the nightclub, Berghain, produces work of cultural significance and should be allowed to pay tax at the same rates as theatres and concert halls."

Ja tā padomā, kultūra priekš manis nav teātri, filharmonijas, opera vai balets. Priekš manis tie ir reivi, klubi, festivāli un rokkoncerti. Tikai tāpēc ka es palieku vecāks, es pēkšņi nesākšu mīlēt operu, vai arī iesvilšos vēlmē ģērbt stērķelētu kreklu un doties uz pirmizrādēm.

Ja nav mans, tad nav mans un nebūs taču arī! Ar šo es paredzu ka klubu kultūra, DJ, elektronika, viss kas ir mutuļojis kaut kur zem virsmas, ārpus oficiālā kanona, izlauzīsies uz āru arvien vairāk. Un viss kas ir bijusi oficiāli stutētā "kultūra", tipa nacionālais teātris, orķestri un visādi operdziedātāji - noies aizvien vairāk malā. Tāpēc ka viņi nevarēja uzrunāt "manu" paaudzi, tad mēs arī ļausim viņiem aiziet.

Viss kas bija mūsu īstā kultūra - tas ko mēs klausījāmies, apmeklējām, paši muzicējām (utt) kļūs par oficiālo versiju.

Piemēram: Makronam orķestris spēlē Daft Punk ; baznīca nozvana Avicii (lai vieglas smiltis)
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]