dead_soul's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Thursday, March 9th, 2006

  Time Event
  3:59p
  Suņa murga dzīve.
  Bez rīcības plāna,izniekotām dienām un naktīm.
  Nebeidzamiem kašķiem un bļaušanām.
  Nekas nav pārdomāts vai apdomāts,viss lielā juceklī un putrā.
  Skapis pilns tukšu,lētu alus pudeļu.
  Viss,kas tam ir.

  << Previous Day 2006/03/09
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba