drawgu koks [entries|archive|friends|userinfo]
cuuucinnjsh

[ website | lapaaak neskaties ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[9. Mar 2018|22:45]

little_black
[Tags|]
[sajuuuta : |priecīgs]
[Dziesminja |max richter]

sen dzirdēju, nu ieraugu...
vakar dabūju Maskava - Gailīši!!! yaaahuu
Linkir doma

[9. Mar 2018|21:47]

little_black
max richter
tikai mazliet paklausīšos
un drīz vien jau gribas izskrāpēt āra sirdi no krūtīm
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]