tīri teorētiski [entries|archive|friends|userinfo]
daina

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Rakstīt swissmiss ]

[22. Jan 2024|13:28]
pašvaldību vēlēšanās
Linkir doma

[5. Apr 2023|07:32]
Book Depository slēgšana tomēr ir mazliet personīgs zaudējums
Link6 raksta|ir doma

[3. Apr 2023|17:44]
patīk tas virpuļojošais cīruļputenis, un nekas pēc tam vairs nebūs jātīra
Linkir doma

[9. Aug 2021|23:35]
šorīt mūsu dārzam zaglīgā un skaistā riksītī izskrēja cauri pats Fantastiskais Lapsas kungs
Linkir doma

[31. Jul 2021|23:22]
“and suddenly it all blossoms”
Link2 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]