Zaņ - [entries|archive|friends|userinfo]
Zaņ

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 13th, 2019|04:43 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pagājušonakt nolieku vāzi ar baltajām peonijām tuvāk pie gultas, jo tās ir tik skaistas.

Tās tikai tagad izlēmušas, ka vēl nevītīs, un sasparojušās zied uz velna paraušanu, zied tā, it kā zinātu, ka atgriešanās nav iespējama, ir tikai jaunas tikšanās. Par spīti visam tās zied. Kā baltas krāsas kārta pāri visādiem melnrakstiem tās raisās vaļā, smagiem ķekariem gulst pāri manam miegam.

Ieelpot un ieelpot smaržu, līdz tā piepilda plaušas līdz sīkākajam kapilāram.

Šī dziesma ir vienmuļš motīvs, tā tieši tā arī beidzas, kādas tev radušās asociācijas - ar viļņiem, kas satiek krastu. Atkal un atkal.
linkpost comment