che_ [entries|archive|friends|userinfo]
che_

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 16th, 2007|08:41 pm]
[music |stella]

šovasar vajag strādāt. bet nākamvasar gan festivāli, pavisam noteikti :>
linkpost comment

[May. 15th, 2007|09:12 pm]
ar dievu mani tumši krāsotie, garie, nepaklausīgi viļņainie un vējainie mati. atā mulsumu slēpjoši izceļošā čolka.
sveika - raiba zēngalviņa ar garu asti aizmugurē.

es nesaprotu, kas ar mani notiek.
linkpost comment

[May. 15th, 2007|09:05 pm]
man ir bail no tā, ka viss ir beidzies, tā pa īstam nemaz nesākoties.
linkpost comment

[May. 13th, 2007|08:39 pm]
piu, čau!
linkpost comment

[May. 13th, 2007|11:03 am]
[music |the books - meditation]

skaņu mežs. skaņu mežs. skaņu mežs. skaņu mežs.
biju.
aizķēra.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]