friends [entries|archive|friends|userinfo]
busha

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[19. Maijs 2024|12:44]

teja
Neoliberålais “jaudīgo sieviešu” feminisms ir såpīga ilūzija no kā pamosties
Link3 raksta|ir doma

undoing piezīmes [17. Maijs 2024|13:47]

teja
“For a lot of people their comfort zone ends where they have to stop doing and start being”

kā arī - dūmskrollojot uzzināju, ka viens no key apmācības momentiem trenējot dienesta suņus ir mācīt sunim neko nedarīt
Linkir doma

[15. Maijs 2024|15:20]

teja
Vaļējais laiks kā atkusis ezers
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]