bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

:/ [25. Jun 2020|14:16]
[Tags|]
[Garastāvoklis: |Dusmīga]
[Mūzika |Deniss bieds]

Ir tracinoši, ja sociālos tīklos cilvēki ieliek tekstu,kurš tulkots no krievu valodas uz latviešu kaut kādā mistiskā tulkotājā. Galu galā, es necūkāju viņu valodu,kādēļ tas būtu jādara ar manu dzimto...
Link1 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]