bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

... [19. Jun 2020|11:31]
[Tags|]
[Mūzika |nāvējošais ierocis 2]

Ēnā +32 grādi...bez mazākās ironijas un no sirds jūtu tiem līdzi, kas šodien strādā atklātās vietās ārā. :( Un no sirds lūdzu aukstākajiem spēkiem, lai četrkājaino saimniekiem pietiek atmiņas pārliecināties, ka mīluļiem ir ūdens traukos.
Link6 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]