bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

apcere [13. Okt 2020|13:48]
[Tags|]
[Mūzika |Vizmas Belševicas šausmu stāsts "Baltā sieva"]

Vakar, kaut kādā kontekstā man sanāca noskatīties reklāmu, kurā bērns skatoties spciālu programmu telefonā, mācās spēlēt ģitāru. Labi, lai paliek tas apstāklis, ka mums jāiet līdzi laikam, ka dzīve un cilvēki mainās...lūk šajā konkrētajā džinglā bērns nostrinkšķina pāris akordus un tēvs fonā komentē, ka "ej tu nost", "tu tiešām mācies (!) spēlēt ģitŗu?!", "Tev tiešām sanāk!"...
Un tad, es tā kā biku saērcinājos...manas ilgās dzīves novērojumi liecina, ka lai tiešām kaut ko sasniegtu, ir jāiegulda milzu pūles. Ir tiešām jāurbjās, stundām jātrennējas...bet te, plink, plink - un JAU "mācies" un JAU "sanāk"...cik ļoti pavirši DAŽBRĪD mēs esam sākuši skatīties uz mākslu, amatu. Kur ir pazudis tas, ka lai teiktu - viņš ir Galdnieks, cilvēkam ir kā ķirmim jāsaaug ar koku, jāsaprot tā īpašības, jāsarauj pirkstos skabargas...
Man, bet tieši man - bumsim- paliek mazliet bail, ka mēs latvieši paliekam lēti. Skrienot pakaļ pasaulīgajām lietām...
Link8 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]