bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

... [4. Jun 2020|16:40]
[Tags|]
[Garastāvoklis: |oumulīgs]

Mūsu kabinetā panesās diskusija, kurā ir vairāk kaloriju - brokulī vai puķkāpostā...;D
Es liku uz puķkāpostu...aplauzos.:)))
Link7 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]