bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Līgo padarīšana [20. Jun 2020|08:31]
[Tags|]
[Garastāvoklis: |makten omulīgs]
[Mūzika |Margo krāc]

Nu būsim godīgi, liela daļa tomēr Līgo vakarā pievēršas grilam...ir tā latviešu nacionālā uzparikte vai nav. Tā vienkāršā iemesla dēļ kaut vai, ka ērti un ātri var lielākam baram pagatavot gaļas ēdienus, nestāvot vientulībā pie plīts. Bet, ja nu nekārojas to gaļu...ko cibiņi vēl grilē? Es labprāt pačieptu idejas, ja ļauts...
Mums par tradīciju ir kļuvusi soļanka nākošajā rītā...ar jāpaprovē, kā būs būt bez gaļas...
Vispār kaut kādi sintētiskie Līgo bumsim sanāk...alu ar bezalkoholisko...;DD kvasu bezcukura...labi, ka ķimeņu sieru var sabāzt aiz vaigiem krietni...
Link21 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]