bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

brīvdienas :) [23. Jun 2020|07:50]
[Tags|, ]
[Garastāvoklis: |makten omulīgs]
[Mūzika |Puaro]

Plāno pankūku kalns mazajiem viesiem. Ar zemeņu ievārījumu. Lai tiek svētku rīta sajūta bērneļiem. :)
Jāsaka gan, ka uz elektriskās plītiņas tas ir vesels izaicinājums.:)
Link2 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]