bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

... [29. Okt 2020|10:20]
[Tags|]
[Garastāvoklis: |omulīgs]
[Mūzika |Zoom gvelž par projektu]

Tiku šodien pie dzērveņu un rabarberu sukādēm. Secināju, ka es arī gribu to mašīnu, kas šito gardo mantu ražo...;)

P.S. Un sakiet, ko gribat, šodien sākas pilnmēness...cilvēki neklausās un rēc...viens uz otru.:(
Link2 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]