bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

... [4. Jun 2020|15:47]
[Tags|]
[Garastāvoklis: |doomīgs]

Es biju pārliecināta, ka kreimenes (tās, kas maijpuķītes) vairs nav sarkanajā grāmatā. Un diezgan drošu roku pasūtīju šamo stādus no selekcionāra. Un man par izbrīnu tās uzziedēja. Līdz šodien, kamēr ostīju kolēģes vāzē vīstošās, viņa man paziņoja, ka droši zina, ka kreimenes joprojām ir sarkanajā grāmatā...tiec nu tu te gudrs...
Link14 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]