bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

... [13. Feb 2020|07:56]
[Tags|]

Mans vārdu krājums būs par vienu slengu bagātāks.:) Līdz šim bija sastrēgums...korķis....tagad stūķis! ;)
Link2 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]