bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

apcere [16. Okt 2020|14:18]
[Tags|, ]
[Garastāvoklis: |kodes poēma]

Kaut kur saritināties kā kodei vilnas zeķē un sust...un pamosties pavasarī...salst centrālapkurei darbojoties...visas četras kuļķapkas...
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]