bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Atvaļinājums.. [26. Jun 2020|10:33]
[Tags|]
[Garastāvoklis: |Miermīlīgs]
[Mūzika |Bajarskis trallina]

Lēnā garā pārskatītas visas bērnības filmas - Meklējot kapteini Grantu, Trīs muskatieri, Uz priekšu, Gardemarini!...absolūti naivas un idealizējumu pilnas.
Link1 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]