bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

... [18. Jun 2020|16:33]
[Tags|, ]
[Garastāvoklis: |piekusis]

"Piekurbulēju" trimmeri...trīs reizes. Un jā, es lielos, jo tas ir reāli "jākurbulē" raujot ārā kaut kādu striķi. Tas ir ļoti sens trimmeris :).Un man kā trauslai būtnei tas nebūt nenācās viegli. Man ir aizdomas, ja man būtu jāpļauj, es pļautu "nekurbulējot"...;)))kā ar izkapti.Ellīgs "čakars".
BET...joprojām nav TIK karsts, lai es gribētu peldēt.
Link19 raksta|ir doma

;) [18. Jun 2020|07:42]
[Tags|, ]
[Mūzika |Putni trallina]

No sešiem rītā pļavā.Gan kājiņas ar rasiņu,gan matiņi nav kārtībā...;) Bija aizmirsies,ka man nepatīk siena laiks.Lai gan sava romantika ir...
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]