bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

... [14. Jun 2020|17:48]
[Tags|]
[Garastāvoklis: |nosalis un īgns]

Iekūrām krāsni...nē nu nav tā, ka man patīk karstums, bet šis ir samērā ironiski par tēmu "bumsīša atvaļinājums". Man ir nosalušas rokas, deguns...un kāju īkšķi...brrr.
Link2 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]