bumsiic - rudens [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

rudens [2. Sep 2020|14:36]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

Salst kājas. Tā arī sēžu visu dienu ar kulaciņos savilktiem kāju pirkstiem.:)
Linkir doma