bumsiic - ... [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

... [28. Jul 2020|08:08]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[Garastāvoklis: |stipri domīgs]
[Mūzika |Shi wrote murder]

Tā stadija, kad sava kabineta durvju atslēgšanai izvelc centrālo durvju kodu karti...un stāvi pāris sekundes nesaprašanā...
Linkir doma