bumsiic - ... [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

... [15. Dec 2019|16:31]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

Ir pačabējis svētku gaidīšanas prieks...visu dienu kā šamanis dedzu sveces un stūmu aiz vaigiem mandarīnus...tā arī tas prieks neparādījās...
Linkir doma