Journal    Friends    Archive    User Info    memories
  briinums.com | www.djnet.lv | japcar.lv |

Briinums Bo - 31. Marts 2007


31. Mar 2007 17:45

pēc pēdējām nedēļām liekas, ka nākamais mēnesis būs smagākais kāds bijis. tā jau laika nekam nepietiek, bet no pirmdienas jāstrādā oficiāli no 9.30 līdz 18.30 un atlikušajā laikā jātaisa diplomdarbs un vēl visādi projekti gaida. PSC.

ir doma

Back a Day - Forward a Day