Betānijas ceļš [entries|archive|friends|userinfo]
betanija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 15th, 2018|02:59 pm]
Ekonomika dzemdēja Budžetu, un Budžets devās pie Politika un teica: "Politik, esi tik labs un parūpējies par manu māti, lai viņa aug un pieņemas spēkā." Politiks ielūkojās spogulī un teica: " Paga, man vispirms vajadzīgs glaunāks uzvalks, jāapmaksā sporta zāles treniņi un jāuzkačā muskuļi, kurpes arī vajadzētu jaunas... ā, un māju, jā, māju vajag lielāku un modernāku! Sekretāre jānomaina. Vai labāk pat jāpieņem otra arī. Tas viss, lai mēs varētu kopā ar Tevi uz ārzemēm pienācīgi ģērbušies doties un sarokoties ar maniem kolēģiem - citiem Politikiem! Un tad jau atgriezīsimies pie Tavas mātes. Ja nebūsi jau iztērējies un novārdzis. Varbūt."

variants nr. 2.

Ekonomika dzemdēja Budžetu, un Budžets devās pie Politika, lai Politiks parūpētos par viņa māti, kas sasirgusi. "Matj tvoju," dusmīgs teica Politiks. Budžets apvainojās, aizgāja atpakaļ pie mātes un pie Politika vairs nerādījās. Politiks ātri sarakstīja likumus un pasūdzējās Tiesai, ka ļaunā Ekonomika piesavinājusies Budžetu un nelaiž vaļā, par to jāuzliek arests.

variants nr. 3.

Ekonomika dzemdēja Budžetu un teica: "Budžet, es tevi paslēpšu no Politika, kas vēlas tevi nolaupīt."
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]