awakening - Lol [entries|archive|friends|userinfo]
awakening

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Lol [Mar. 13th, 2019|07:48 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Šonakt sapņoju par vienu exdraudziņu. Lai arī irl zinu, ka viņš pāris gadus ir stabilās attiecībās, sapnī viņš man teica, ka esot ticis līdz simts sievietēm, savukārt es pamāciju, ka kādai vajag iedot savu uzvārdu un pateikt, kaledusskapis tagad ir mūsu ledusskapis" un tad strīdos dzims patiesība.
linkpost comment