awakening - [entries|archive|friends|userinfo]
awakening

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 10th, 2019|08:32 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vienmēr lieku tik lielas cerības uz brīvdienām. Lūk tad gan, visas pasaules miedziņu izgulēšu, sevi lutināšu simts veidos, padarīšu visu atlikto un brīnišķīgi atpūtīšos. Un ir lūk, svētdienas vakars. Tad jau nākamajā nedēļas nogalē.
linkpost comment