Konstance - [entries|archive|friends|userinfo]
Konstance

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[10. Jan 2019|17:38]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pēdējā nodarbība padsmitajā martā. Neticās.
Likās, ka šis viss nekad nebeigsies, bet izrādās, ka arī 6 gadi kaut kādā brīdī tomēr paiet.
Linkir doma