Konstance [entries|archive|friends|userinfo]
Konstance

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[10. Jan 2019|17:38]
Pēdējā nodarbība padsmitajā martā. Neticās.
Likās, ka šis viss nekad nebeigsies, bet izrādās, ka arī 6 gadi kaut kādā brīdī tomēr paiet.
Linkir doma

2 [18. Jun 2018|08:46]
[Mūzika |meh meh. ]

Vakar klausījāmies H. Sīmani netālu no Gaiziņa, atgūlušies zālītē pie dīķa. Tāds fascinējošs miers, visa kņada pēkšņi apstājusies.
Šķiet, ka atradu naktsvijoli - nesmaržoja gan.

Nekad nebiju domājusi, ka tā teiktu, bet esmu nedaudz nogurusi no pilsētas.
Link1 raksta|ir doma

[12. Jun 2017|17:36]
[Mūzika |Bon Iver - Hinnom, TX]

Pēc vairākiem gadiem esmu izlēmusi šeit tomēr atgriezties.
Pēdējā laikā dienas paiet tik bezgala ātri un pierakstīti vārdi tomēr nedaudz iesaldē laiku.
Vēl aizvien dažkārt nožēloju, ka izdzēsu savu pusaudža gadu cibu, bet, ekh, bezjēdzīga impulsivitāte un vēlme visu izdzēst tik ļoti raksturo mani pirms 10 gadiem, ha-ha.
Link1 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]