PuuKz's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
PuuKz

[ website | PuuKz home page ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[09 Nov 2003|08:31pm]
teetis ienaak istabaa.. saka lai aizejot uz garazhu.. buushot paarsteigums.. zinot ka vinjsh ir mediibaas shodien bijis ta kaukaac zveers buus :D
aizej.. ka eju iekshaa ta priekshaa alnja galva ar ragiem :DDD esot bijis tik pat liels cik zirgs :DD aapaac.. varenais :)) nu galva bija vismaz metru gara un 15 kg smaga :D
aapaa.. shitaadu paardziivojumu.....
dziive ir nezheeliiga....
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 9th, 2003 ]
[ go | previous day|next day ]