все как у людей - November 3rd, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 3rd, 2011

Rocknrolla! [Nov. 3rd, 2011|06:43 pm]
[Current Mood |hell yeah]
[Current Music |The Subways - Rock & Roll Queen]

rockn

Gajs Ričijs ir maita, jo liek man smieties par vardarbību, turklāt pamatīgi smieties, un smīnēt vēl nākamajā dienā. Nē, šajā filmā nav jāmeklē dziļa filosofija vai morāle. Toties tur ir sex, drugs and rock'n'roll, angļu humors dzirkstošos dialogos, gaumīga izņirgāšanās par visu pēc kārtas, labi aktieri un pavelkošs soundtrack, kvalitatīva izklaide. Internetos neatradu bildi, kas, manuprāt kaut cik reprezentētu filmas kopnoskaņu, tāpēc ielikšu vnk bildi kurā Marks Strongs rāj dīkdieni rokenrolleri, bet precīzāku apjausmu sniegs treileris. Iesaku.
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 3rd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]