все как у людей - July 6th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 6th, 2011

Morphine = ironija + saksafons [Jul. 6th, 2011|02:29 pm]
[Current Music |Morphine - Souvenir]

see that piece over there?
it's some kind of...modern art
you know I made it myself

Treat Her Right - Junkyard


90-to gadu apvienība no Bostonas ar šarmanto vokālistu Marku Sendmenu (Sandman), kurš nomira taisni uz skatuves vēl tālajā 1999. gada 3. jūlijā, proti, tieši manā dzimšanas dienā. Pirms tam bija apvienībā Treat Her Right. Pārējie dalībnieki pēc tam arī vēl veidoja citus projektus, piemēram, Orchestra Morphine un Twineman, tā ka ir ko vēl pētīt. Pašdefinētais žanrs ir low rock, kas visumā šķiet diezgan atbilstošs.

Trīs dziesmas, izvēlētas pēc manas gaumes:
French Fries With Pepper
Empty Box
un, protams,
The Night

morph
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | July 6th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]