elitism for the masses - пойдем в кино оксана

About пойдем в кино оксана

Previous Entry пойдем в кино оксана12. Sep 2013 @ 17:21 Next Entry
noskatījos sorrentino pēdējo filmu "la grande belezza" burvīga.
pēc 4-iem gadiem, pirmoreiz sagribējās atpakal uz Romu, tā pa īstam, lai gan zinu, ka uzreiz apriebsies.
ar filmām ir mazliet kā ar jūtām, kad tu kārtējo reizi aplauzies sāk palikt bail par to, ka tik kruta vienkārši vairs nekad nebūs, bet tad tu pēkšni satiec kādu un vismaz uz brīdi saproti, ka var.
Mūzika: fabrizio de andre la domenica delle salme
(ir doma)
Top of Page Powered by Sviesta Ciba