ame [entries|archive|friends|userinfo]
ame

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 12th, 2019|09:04 pm]
šī dziesma ir tāda, kādai būtu jābūt vasarai.
tikmēr sēžu pie datora, daru pēdējās darba lietas, lai arī atvaļinājums sākās pirms pāris dienām. 
on the side note - cibu lasu vairākus gadus, varbūt pat visus desmit. ir bijuši pāris mēģinājumi rakstīt, šķiet, ka šis ir trešais. 

linkpost comment

[Jul. 11th, 2019|07:18 pm]
kā jūs cīnaties ar vientulību?
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]