Marsa perspektīve [entries|archive|friends|userinfo]
aizvidu_cucina

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 19th, 2018|12:14 am]
Kad cilvēki man jautā, naher aizstāvēt minoritātes un noklusētās balsis.

Es dziļi atvainojos, bet kurš cits būs priecīgs par to, ka es runāju viņu vietā?
linkpost comment

[Oct. 18th, 2018|07:26 pm]
Reizēm, kad kāds man ielien pakaļā, viņš pat nezina, vai dabūjis sejā sūdu vai ētiku.
linkpost comment

[Oct. 7th, 2018|11:54 pm]
I have sex and have gender. Two seperate things.
I have sex biological. I have gender socialogically.
My sex is predeterminated.
Today.
linkpost comment

[Oct. 7th, 2018|10:25 pm]
Geji un lezbietes ir akadēmisks konstrukts, ko 60. gados ievazājuši LGBT akadēmiķi. Tad viņi vēl nezināja, ka viņi dos man ēst.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]